Культурологічний словник - 2020


САМОНАВІЮВАННЯ

САМОНАВІЮВАННЯ — психічний вплив людини на саму себе, внаслідок чого у неї виникають різні психічні і соматичні стани. С. тією чи іншою мірою властиве всім людям. За вченням І. П. Павлова, фізіологічний механізм С. такий: у певних ділянках кори великих півкуль головного мозку або в підкіркових вузлах під впливом емоцій виникає концентрований пункт збудження. Усі інші ділянки кори, що могли б йому протистояти, загальмовані. Загальмованість при цьому пов'язана не з зовнішніми подразниками, як при гіпнозі, а залежить від афективного стану та асоціацій суб'єкта. С. відбувається і як цілеспрямований процес з метою самовиховання, вироблення у себе нових установок, психічних станів шляхом повторення собі словесних формул чи викликання яскравих уявлень і на основі глибокої впевненості в досягненні потрібного результату.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити