Культурологічний словник - 2020


СЕКУЛЯРИЗАЦІ

СЕКУЛЯРИЗАЦІЯ (від лат. saecularis — мирський, світський) — процес звільнення від релігійного, сакрального. Стосується різних сфер суспільних відносин і особистого життя, свідомості, діяльності і поведінки людини. У добу середньовіччя процес С. стримувався панівним становищем церкви у суспільному житті. Розгортається в епоху Відродження, в період Реформації. В сучасну епоху соціального і науково-технічного прогресу С. пов'язується зі зменшенням впливу релігії на духовність і суспільні відносини. Процеси С., як і сакралізації, за сутністю своєю є сугубо природними, тісно пов'язаними з проблемою прав людини й не можуть бути волюнтаристськи, силоміць впроваджувані в суспільне чи особисте життя людини.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити