Культурологічний словник - 2020


СЕНС ЖИТТЯ

СЕНС ЖИТТЯ — кардинальна світоглядна проблема людського існування, у якій усвідомлюється сутність людини, її місце у світі, життєве призначення. Проблема С. ж. виникає внаслідок критично-оцінювальної рефлексії, що спрямована на основоположні засади буття людини. Пошуки С. ж.- це спроба вистраждати через власний досвід духовну жагу, полум'яну пристрасть, головну ідею свого життя. Усвідомлення С. ж. пов'язане в індивіда з формулюванням для себе вищих цілей, що надають глобального культурно-історичного змісту конкретним виявам поведінкової і мислительної активності людини, підіймають їх до статусу соціально значущої діяльності. Визначаючи С. ж., особистість організовує життєвий шлях відповідно до певних принципів, орієнтує свої прагнення, наміри, плани на головну мету 254 життя, яка відкриває глибоку перспективу, розширює життєвий горизонт і можливості людини. Усвідомлення С. ж. означає для особистості свідомий вибір життєвого шляху, вибір професії за покликанням, вибір людяності як критерію спілкування. У людини, що живе і діє з повною віддачею моральних, інтелектуальних і фізичних сил, С. ж. ототожнюється з повнотою безпосереднього життєвиявлення, оскільки її життя є творенням себе і своїх життєвих обставин відповідно до вищої мети — С. ж.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити