Культурологічний словник - 2020


СИГНАЛ

СИГНАЛ (від лат. signum — знак) умовний знак (фізичний процес або явище) для передавання конкретної або узагальненої інформації. С. є певним орієнтиром (подразником), який зумовлює аналітико-синтетичний зв'язок психіки людини (тварини) з навколишнім середовищем. За своєю природою С. можуть бути світловими, звуковими, тепловими, електричними та іншими, вони мають різні фізичні параметри, від чого залежить рівень сприйняття та класифікація їх. Зміна одного або кількох параметрів С. (їх інтенсивності, тривалості, частоти, фази тощо) призводить до зміни смислу та тлумачення інформації, що сприймається. Однак С. можуть бути змінені і без зміни інформації, яку вони несуть. Цього досягають шляхом перетворення самого С. з одного виду на інший, зручніший для сприйняття та осмислення.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити