Культурологічний словник - 2020


АБСТРАКТНЕ І КОНКРЕТНЕ

АБСТРАКТНЕ І КОНКРЕТНЕ (від лат. abstractus — відокремлений, conkretus — згущений, ущільнений) — категорії діалектичної логіки, в яких відображено діалектику відокремленості й цілісності в системному функціонуванні і розвитку явищ дійсності та її відтворення в процесі пізнання. К. — це реально існуючий об'єкт (окрема річ чи система речей) як цілісне утворення у внутрішній суттєвій єдності всіх його сторін, зв'язків і відношень, єдине ціле у всіх його часткових і особливих проявах. Конкретне є «єдністю у багатоманітності». А. є певною стороною К. у своїй відносній самостійності, відірваності від К., його однобічним проявом. Тому А. — це не тільки окреме, відірване від загального, а й загальне безвідносно до окремого.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити