Культурологічний словник - 2020


СЛОВО

СЛОВО — ряд морфем — найменших неподільних значущих частин слова, які визначають або його значення, або граматичні відношення певного слова, — об'єднаних згідно з граматичними правилами певної мови і співвідносних з певним елементом позамовної реальності (поняттям, ознакою, відношенням). С. — символ Бога, Логоса, енергії Космосу; інструмента, який передає людям знання про Всесвіт, закони матерії; програми збереження людиною гармонії з Космосом; символ Великої Таїни; Всього; першопочатку, першоджерела; світла, знань; добра; краси; мелодійності; материнської мови; гігантського акумулятора інформації; досвіду; мудрості, духовності; Безмежності; духовного оберега української нації; Магічної Чарівної сили, здатної як на Добро, так і на Зло; символ пророцтва; клятва. С. — один з найдавніших, наймістичніших і найтаємніших символів людства. Найпоширенішим мотивом світової міфопоетичної культури є Божественне походження С. Вагомим символом було С. у слов'ян (цікаво, що назва цих племен генетично споріднена із Словом). Слов'яни свято вірили в магічну силу Слова, у них справіку побутували численні обряди, пов'язані зі словом — славлення, благословення, божба, присяга, клятва. Саме словом слов'яни намагалися привернути щастя-долю, добро, давали урочисті обіцянки, порушення яких призводило (за віруванням до загибелі). Водночас люди вірили у замовляння, присушки, прокльони, закляття.

С. — це воістину — Все (Гармонія, Енергія, Інформація, Краса, Добро, Любов). С. — це і Мудрість, і Думка, І Творчий Дух, і символ духовного Оберега нації. Сучасні словники фіксують такі усталені означення до лексеми «слово»: Слово злагоди, миру; золоте, віще, пророче, живе; добре, чесне; вітальне, прощальне, напутнє, сильне, красне, нове, тверде, образне та ін. Водночас слово може бути лихе, погане, марне, пусте, вбивче, криве, гріховне, облудне. У сучасній літературі, фольклорі «калинове слово» — це символ материнської української мови. С. є символом знання, пробудженням самосвідомості. Не випадково Т. Г. Шевченко збирався на сторожі «рабів німих» поставити саме Слово (Словник символів культури України / За заг. ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, М. К. Дмитренка. — К., 2002. — С. 203).


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити