Культурологічний словник - 2020


СМАК ЕСТЕТИЧНИЙ

СМАК ЕСТЕТИЧНИЙ — компонент структури особистості, одна з форм її ставлення до навколишньої дійсності. С. е. відображає уподобання людини і має яскраве емоційне забарвлення. С. е. виявляється у вибірковому ставленні до об'єктів у формі безпосередніх, емоційних реакцій, оцінних суджень. Критерії суджень С. е. («подобається», «не подобається») можуть не усвідомлюватися. В основі С. е. лежить здатність людини емоційно реагувати на явища природи, суспільного життя та оцінювати їх; формується в індивідуальному досвіді людини. Зміст і рівень розвиненості С. е. особистості залежить від пізнання нею естетичних цінностей, вироблених історичною практикою людства. Процес формування С. е. пов'язаний з формуванням ідеалів і переконань особистості. На розвиток С. е. впливають умови життя, професійна орієнтація, культурний рівень людини.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити