Культурологічний словник - 2020


СТАТУС

СТАТУС (соціально-психологічний) (лат. status — становище) — становище, яке посідає індивід або група серед інших людей чи груп. С. відбиває визнання чи невизнання, повагу чи неповагу, симпатію чи антипатію, якими користується особа у референтній групі або ж у суспільстві в цілому. Соціально — психологічний С. відображає ступінь відповідності якостей та рольової поведінки індивіда груповим нормам і вимогам суспільства. Уявлення про С. формується в особистості як реакція на ставлення до неї членів групи, колективу в різноманітних ситуаціях їх сукупної діяльності. С. істотно відбивається на емоційних станах людини: високий або задовільний С. сприяє підвищенню активності та реалізації активної життєвої позиції; низький С. породжує астенічні почуття, що може призвести до зниження мотивації діяльності і виникнення конфліктних взаємин з членами групи. Керування процесом встановлення С. індивіда в колективі — одна із складних і відповідальних функцій керівника, виконання якої вимагає психолого-педагогічного такту. У соціальній психології розроблено методи кількісного вимірювання С. особистості (наприклад, соціометрична процедура дає змогу оцінити С. у структурі міжособових взаємин). С. людини в колективі може змінюватися в широкій амплітуді від позитивного до негативного. С. залежить від індивідуально — психологічних параметрів самої особистості. Змінюючи С. особи, можна керувати як її життєдіяльністю (відкриваючи чи обмежуючи їй перспективи престижного росту), так і колективом (нарощуючи в ньому рівень згуртованості чи дезинтегрованості).


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити