Культурологічний словник - 2020


СТИЛЬ ЖИТТЯ

СТИЛЬ ЖИТТЯ — єдність змістовно-світоглядних і формально-композиційних аспектів соціально-психологічної активності людини, специфічна виразність життєвиявлення. Певною мірою цілісна і складна співвідносність стилю діяльності, стилю мислення і стилю відчуття. С. ж. з'являється тоді, коли життєва практика людини організується у типові форми світовідношення значними життєвими цілями, свідомими принципами, суспільно значущими цінностями, ідеалами. Беззмістовність психічного світу особи призводить до стильової еклектики життєдіяльності. Для формування С. ж. потрібна духовна масштабність особистості, усвідомлення свого покликання, цілі і ідеали, що становлять наскрізні стильоформуючі фактори, які інтегрують сукупність життєвих актів у просторово-часову цілісність життєвого шляху. Передумовами формування С. ж. особистості є анатомофізіологічні особливості організму, соціально-демографічні параметри. Формування С. ж. відбувається в рамках провідного для кожного віку виду діяльності, в процесі освоєння і виконання певної ролі, визначається характером суспільних відносин і типом культури, до якого належить дане суспільство. Культура і суспільна психологія кожної епохи містять у собі різноманітні зразки типів життєдіяльності, що виникли стихійно, але панівні форми суспільної практики відіграють фільтруючу і формотворчу роль, поступово створюючи таку модель С. ж., яка адекватніше уособлює бажаний тип особистості і є ідеальним зразком-орієнтиром оптимальної соціалізації індивіда.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити