Культурологічний словник - 2020


СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ

СТИЛЬ УПРАВЛІННЯ (керівництва) — стійка сукупність особистісних та індивідуально-психологічних характеристик керівника, за допомогою яких реалізується той чи інший метод (методи) керівництва. У практиці і теорії управлінської діяльності розрізняють типологію стилів керівництва за ознакою переважання одноособових чи групових способів впливу на організацію виробничого процесу. Це — авторитарне управління: керівник сам визначає групові цілі, сам приймає рішення, на підлеглих діє, головним чином, наказом, розпорядженням, які не підлягають обговоренню; демократичне управління: керівник активізує групу на колективну розробку рішень і колективну їх реалізацію, організовує систематичний обмін інформацією, думками, на підлеглих діє переконаннями, порадами, доказами; ліберальне (пасивне) управління: низький рівень вимог до підлеглих, головні засоби впливу на підлеглих — прохання, інформація.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити