Культурологічний словник - 2020


СТУДЕНТСТВО

СТУДЕНТСТВО — особлива соціальна група молоді, яка складається з тих, хто навчається у вищих навчальних закладах. C. — складова частина учнівської молоді, яка перебуває на етапі безпосереднього формування з неї фахівців високої кваліфікації. Науково-технічна революція, розширення соціальних джерел поповнення студентства, демократизація вищої освіти на інші фактори привели до швидкого зростання чисельності С., особливо у промислово розвинених країнах, за останні десятиліття. Разом з тим різко підвищилась соціальна активність С., котре виступило могутнім авангардом масових демократичних рухів у національному і міжнародному масштабах. Соціологічні проблеми С. досліджуються соціологією молоді та соціологією освіти. Це проблеми меж, структури і динаміки студентства як суспільної групи, її взаємовідносини з іншими соціальними групами, внутрішньої соціальної недоторканності С. і особливостей його різних професійних груп, вступу С. в самостійне трудове життя спеціаліста, змін у його ціннісних та соціально-політичних орієнтаціях, неформальних об'єднаннях С., його соціально-політичної активності, студентської субкультури і ін.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити