Культурологічний словник - 2020


ТЕМПЕРАМЕНТ

ТЕМПЕРАМЕНТ (від лат. tempero — змішую в належному співвідношенні) — індивідуально-типологічна характеристика людини і вищих тварин, що виявляється у силі, напруженості, швидкості та зрівноваженості перебігу їх психічних процесів. Т. характеризує душевне життя індивіда щодо його динамічної своєрідності. Зміст Т. визначається світоглядом, характером, освітою, вихованням людини. Т. є загальною характеристикою особистості, він накладає відбиток на всі сторони її психічного життя та діяльності. Найяскравіше Т. виявляється в емоційному житті та руховій сфері. Доведено, що Т. істотно впливає на формування багатьох важливих рис людини, її здібностей, визначаючи в ряді випадків профпридатність (шофери, пілоти, космонавти тощо). Т. зумовлюється типом нервової системи. Його не можна вважати вродженим, оскільки він є психічним утворенням і значною мірою піддається педагогічній корекції, вольовій регуляції. І все ж, на основі певного типу нервової системи, за І. П. Павловим, виявляється, як правило, саме той Т., який відповідає цьому нервовому складу, а саме: 1) сильний врівноважений рухливий тип — сангвінік; 2) сильний врівноважений інертний тип — флегматик; 3) сильний неврівноважений тип — холерик; 4) слабкий, гальмівний тип — меланхолік. Створення цієї класифікації Т. приписують давньогрецькому лікареві Гіппократу.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити