Культурологічний словник - 2020


БРАТСТВА ЦЕРКОВНІ

БРАТСТВА ЦЕРКОВНІ — національно-релігійні громадські організації православних міщан в Україні і в Білорусії, які виникли у XVI ст. Хоча братські громади створювалися при церквах, але їхні функції були не лише релігійними. Б. ц. захищали інтереси українського населення, мали свою власність, яку використовували для надання матеріальної допомоги своїм членам. При Б. ц. існували видавництва, школи, шпиталі. Лише Львівське церковне братство з 1585 по 1722 рр. видало 32 237 букварів, 500 граматик, багато інших книг. Ідеологи братського руху критикували тих православних ієрархів, які претендували на необмежену владу в церкві і зрадили звичаї, мову, віру, політичні орієнтації свого народу. Діячі братств перекладали Біблію, праці ранніх отців церкви на національні мови, вільно витлумачуючи біблійні тексти. Б. ц. брали активну участь у боротьбі українського народу проти національно-релігійного і соціального гніту з боку польської шляхти і католицької церкви. Б. ц. прагнули перетворити православну церкву у знаряддя зміцнення своїх соціально-політичних позицій у суспільстві. Значну роль у цьому відіграли Київське, Львівське, Луцьке, Городоцьке церковні братства. З 2-ї половини XVI і у XVIII ст. Б. ц. діяли у більшості міст і сіл Галичини, Волині, Придніпров'я. У XVIII ст. суспільно-політична діяльність Б. ц. почала занепадати; у ХІХ ст. вони вже повністю відійшли від проблем суспільно-політичного і культурного життя українського народу. Нині в Україні відновлюється діяльність православних братств, зокрема, це братство ім. Андрія Первозваного, братство Кирила і Ме- фодія та ін. Братство ім. Андрія Первозваного відіграло значну роль в утвердженні ідеї православної автокефальності в Україні.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити