Культурологічний словник - 2020


ГЕРМЕНЕВТИКА

ГЕРМЕНЕВТИКА (від грец. hermenia — пояснення, тлумачення) — теорія тлумачення рукописних і друкованих текстів, творів давніх поетів (наприклад, Гомера). У філології епохи Відродження Г. виступає як мистецтво перекладу пам'яток античної культури на мову сучасної культури. Філософська Г., наслідуючи цю традицію, визначає перевагу розуміння над розумом, мови над свідомістю. Тим самим підкреслюється можливість реконструювання «життєвого світу» (Е. Гуссерль) минулих культур з метою розуміння змісту окремих їхніх пам'яток, насамперед давніх. Замість Г. тепер ширше вживають поняття «інтерпретація».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити