Культурологічний словник - 2020


ГІМНАЗІЯ

ГІМНАЗІЯ (від грец. гімнасій) — середній загальноосвітній навчальний заклад; звичайно з яскраво вираженим гуманітарно-філологічним ухилом. Термін «Г.» запозичено зі Стародавньої Греції. Вперше Г. була названа середня школа, відкрита у Страсбурзі в 1538 р. У ХУІ-ХУШ ст. Г. почали виникати в багатьох містах Німеччини. Навчання в них відзначалося крайнім формалізмом. В ХІХ ст. Г. називалися середні школи для хлопчиків в Австро-Угорщині, Болгарії, Голландії, Греції, Данії, Німеччині, Росії, Сербії і німецьких кантонах Швейцарії. Першими чоловічими Г. в Україні були Полтавська й Одеська (1804 р.), Чернігівська, Новгород-Сіверська, Харківська й Катеринославська (1805 р.), Київська (1809 р.). У 60-х роках ХІХ ст. засновані жіночі Г. Існували три типи Г.: класичні з вивченням двох давніх мов, класичні з вивченням латинської мови й реальні без вивчення давніх мов (з 1871 р. — реальні училища). В 1914 р. на території України було близько 340 чоловічих і жіночих гімназій та 41 реальне училище. З 1990 року в Україні почалося перетворення окремих середніх шкіл на гімназії. Сьогодні гімназія — загальноосвітній заклад, який здійснює освітній процес, реалізує загальноосвітні програми середньої (повної) загальної освіти, даючи, як правило, учням загальну середню гуманітарну освіту поглибленого типу з вивченням двох-трьох іноземних мов, стародавніх мов, античної й зарубіжної літератури, історії мистецтв. Гімназії можуть мати у своєму складі всі ступені освіти або лише ІІ і ІІІ ступені. Гімназії приймають учнів у віці 6-7 і 10-11 років згідно зі статутом гімназії на основі конкурсного відбору здібних і найбільш підготовлених дітей до засвоєння загальноосвітніх програм поглибленої гуманітарної освіти. Строк навчання в гімназії — 11-12 років або 7-8 років залежно від встановленої засновником структури.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити