Культурологічний словник - 2020


ГІПЕРБОЛА

ГІПЕРБОЛА (від грец. hyperbole — надлишок, перебільшення) — 1) Плоска крива, що є геометричним місцем точок площини, для кожної з яких різниця відстаней від двох даних точок цієї площини (фокусів Г.) є величиною сталою. 2) Стилістична фігура, в якій перебільшено певну ознаку, щоб посилити виразність * мови (напр., безкраїй степ). Протилежне — літота. ЇЙ1 3) Стилістичний художній прийом, що ґрунтується на перебільшенні реальної ознаки, котрій надаються такі значення і розміри, що в реальному житті неможливі.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити