Культурологічний словник - 2020


ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД

ЗДОРОВИЙ ГЛУЗД — сукупність уявлень, поглядів, навичок мислення, вироблених і зафіксованих людиною на основі її повсякденного життя. Це свого роду робоча концепція явищ і подій, що оточують нас. Внаслідок багатовікового досвіду склалися прості, але правильні уявлення, які не втрачають свого значення, оскільки вони дають людині правильні орієнтири в природному і соціальному оточенні. 3. г. протистоїть апріорним розумуванням, відірваним від життя. У минулому матеріалісти часто апелювали до здорового глузду у критиці антинаукових чи ідеалістичних теорій. 3. г. відображає дійсність на рівні явища, він не достатній для проникнення в сутність, проте у психології, де емпіричний момент пізнання має чималу вагу, широко використовуються спостереження і досвід, точка зору 3. г. не лише не ігнорується, а визнається як передумова руху пізнання від явища до сутності. В 3. г. нерідко одночасно співіснують акумульований століттями досвід, наукоподібні версії і навіть окремі забобони. Ось чому, коли люди прагнуть внести вдосконалення в практику, 3. г. виявляється замало, виникає потреба в строгому науковому знанні.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити