Культурологічний словник - 2020


МЕТА

МЕТА — передбачення у свідомості результату, на здобуття якого спрямовано діяльність окремої людини, групи або усього суспільства. Категорія мета у вигляді логічної моделі фіксує бажане, до чого людина прагне, що є для неї взірцем у певному виді діяльності, а отже є активним фактором людської свідомості. М. тісно пов'язана з засобами її досягнення. Цей зв'язок відображається в законі оптимальності, який вимагає, щоб М. була, по-перше, науково обґрунтована, по-друге, практично досяжна, а засоби руху до М.- оптимальними. М. має винятково важливе значення для спрямування, організації діяльності, постановки конкретних завдань.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити