Культурологічний словник - 2020


МЕТОДОЛОГІЯ

МЕТОДОЛОГІЯ (від грец. methodos — спосіб пізнання — ...логія) — 1) Сукупність прийомів дослідження, що застосовуються в якійсь науці. 2) Вчення про методи пізнання та перетворення дійсності. Розрізняють а) часткову М. — сукупність методів у кожній конкретній науці; б) загальну М. — сукупність більш загальних методів; в) філософську М. — систему діалектичних методів, які є найзагальнішими і діють на всьому полі наукового пізнання, конкретизуючись і через загальнонаукову, і через часткову М.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити