Культурологічний словник - 2020


МОВА

МОВА — основний засіб спілкування і взаємного розуміння в людському суспільстві, сукупність відтворюваних мовними органами загальноприйнятих у межах певного суспільства звукових знаків для предметів, явищ дійсності й відображень їх у процесі вираження думок. М. існує у формі конкретних актів мовлення, у т. ч. й повторюваних усно або механічним способом і фіксованих за допомогою письма. — 1) Виняткова здатність людини спілкуватися за допомогою звукових символів (голосу), пов'язана зі здатністю до абстрактного мислення і утворення понять; до М. належить змога передавати (формулювати і висловлювати) і приймати (розуміти) інформацію 2) Система знаків (звукових, з виникненням письма — графічних), що виникла на певному рівні розвитку людства, розвивається і має соціальне призначення, правила, які нормалізують використання знаків та їх функціонування як засобів людського спілкування.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити