Культурологічний словник - 2020


МОТИВАЦІЯ

МОТИВАЦІЯ (франц. спонука) — спонукання, яке спричиняє активність організму і визначає її спрямованість. М. — система мотивів, яка визначає конкретні форми діяльності або поведінки людини. Всебічне розкриття причин, якими пояснюється та чи інша поведінка людини, її дії і вчинки, неодмінно передбачає аналіз тих психологічних моментів, якими вони визначаються, тобто аналіз сукупності мотивів, якими зумовлено конкретну поведінку. Є різні форми М. залежно від змісту і психічної сутності мотивів, що спонукають поведінку людини в різних випадках діяльності(праця, навчання, гра, спорт) або в процесі спілкування з іншими людьми в різних ситуаціях соціального життя. У кожної людини є відносно стійка система мотивів, яка усталилася в процесі її життя. На різних вікових етапах М. людини відзначається специфічними особливостями, пов'язаними зі зміною провідних видів діяльності і соціальної ситуації розвитку.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити