Культурологічний словник - 2020


ОНТОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ

ОНТОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ — розділ філософії релігії, в якому висвітлюються поняття сутності феномена релігії та питання змістового наповнення форм вияву останньої. Предметом вивчення О. р. слугують різноманітні теорії, в яких розкриваються питання сутності релігії, її витоків, питання про природу Бога і характер божественного буття тощо. Основні завдання О. р. полягають у дослідженні і з'ясуванні вищевказаних теорій та положень, в яких знаходить відображення власне філософське осмислення феномена релігії. У сучасній релігієзнавчій літературі замість терміна «О. р.» вживається також поняття «метафізика релігії».


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити