Культурологічний словник - 2020


ПЕРСПЕКТИВА

ПЕРСПЕКТИВА (від лат. perspicio — бачу наскрізь, уважно розглядаю) — потенціальна можливість розвитку особистості. Розрізняють історичну П., соціальну, життєву. Життєва П. — умовно символічний компонент просторово-часової структури життєдіяльності особистості в її соціально-практичних і духовно-психологічних формах, що надає життю глибини і багатомірності. Суб'єктивна П. — духовно-психологічна спрямованість особистості, ідеальна проекція на майбутнє її потреб, прагнень, бажань. Її вектор — ціле-покладання. Об'єктивна П. — можливість розвитку індивіда в реальній системі суспільних і між особових стосунків, збагачення кількісних і якісних параметрів його діяльності внаслідок статусно-рольового чи професійного росту.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити