Культурологічний словник - 2020


ПОТРЕБА

ПОТРЕБА — необхідність у чомусь. У тварин П. формуються в ході взаємодії організму із зовнішнім середовищем і мають біологічну природу. Задоволення П. у диких тварин здійснюється на основі тих предметів, що їх у готовому виді дає природне середовище. У людей П. є наслідком їхнього суспільно-історичного розвитку, а задоволення П. відбувається головним чином завдяки трудовій діяльності, в ході якої створюються предмети, потрібні людині. Саме суспільна зумовленість і спрямованість характерні для П. людини. Людина потребує взаємодії з об'єктами природного і соціального середовища. П. відіграють велику роль у підтриманні життєдіяльності окремої людини, колективу і суспільства в цілому. Відповідно розрізняють П. особи, соціальної групи, суспільства. Розрізняють П. реальні та ілюзорні. Перші мають глибокі корені в житті, можуть бути задоволені, другі — є наслідком неадекватного відображення в думках людей їхніх прагнень. Великої соціальної шкоди завдають спотворені (гіпертрофовані) П. окремої особи чи окремої соціальної групи. Нерідко вживається також термін нагальні П. як відображення того, що певна П. назріла в часі, стала необхідністю.


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити