Культурологічний словник - 2020


ПОХВАЛА

ПОХВАЛА — акт публічного схвалення, позитивної оцінки чогось, когось, певного вчинку, поведінки, діяльності. Способами вираження П. можуть бути виразні жести, міміка, знаки, слово. Специфічні вияви П. спостерігаються у тваринному світі. Вища, соціально осмислена П. виявляється у людському співтоваристві. Тут вона найчастіше набуває вербальної форми (усне чи письмове слово). Може бути удаваною, нещирою і справжньою, коли об'єктивна і щиросердна. П. авторитетної особи, референтного колективу є значущим психологічним підкріпленням і могутнім моральним заохоченням у життєдіяльності особи.


Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити