Культурологічний словник - 2020


ПОШУК

ПОШУК (науковий) — система гносеологічних прийомів і соціальних заходів, спрямованих людством на здобуття нових знань, відкриття об'єктивної істини. Гносеологічний аспект наукового П. зумовлений специфікою евристичної функції науки; він полягає у глибокому знанні сучасного стану науки, її внутрішньої логіки і основних тенденцій розвитку, загальних принципів і законів, оволодінні філософською методологією, вмінні користуватися матеріалістичною діалектикою, врахуванні специфіки досліджуваного явища, вмінні розумно користуватися досвідними і теоретичними засобами пізнання. Гносеологічний шлях наукового П. включає такі етапи (ступені): виявлення ще невідомих фактів або фактів, які не можуть бути пояснені на основі існуючої теорії, постановка проблеми, висунення робочої гіпотези, перевірка гіпотези, перехід до наукової теорії. Соціологічний і соціально-психологічний аспекти наукового П. передбачають вивчення того, як впливає виробництво на нові наукові відкриття, яка морально-політична атмосфера панує в суспільстві щодо нових відкриттів, які матеріальні і моральні умови створює суспільство для успішної роботи вчених, який психологічний клімат домінує в наукових колективах, яка соціально-психологічна орієнтація окремих учених тощо.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити