Формули й таблиці

ФІЗИКА

 

МЕХАНІКА

 

КІНЕМАТИКА

 

Рівноприскорений прямолінійний рух

 

— прискорення, [м/с2]; — швидкість тіла, /с];

0 — початкова швидкість;

t — час, [с].

Δx — зміна координати, [м].

 

 

 

 

 

 

 

 

x0початкова координата, тобто координата в момент часу t = 0, [м];

 

; υ0 = 0

; υ0 = 0

; υ0 = 0

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити