Формули й таблиці

ФІЗИКА

 

МЕХАНІКА

 

ДИНАМІКА

 

Сили в механіці

 

Закон всесвітнього тяжіння

 

 

сила тяжіння, [Н];

m1, m2 — маси взаємодіючих тіл, [кг];

R — відстань між центрами мас, ];

G — гравітаційна постійна, G = 6,672 · 10-11 (Н · м2)/кг2.

 

Вага тіла

 

 

 

— вага, [Н];

m — маса тіла, [кг];

g — прискорення вільного падіння, g = 9,8 м/с2;

прискорення, [м/с2].

 

Закон Гука

 

 

Fпруж — сила пружності, [Н];

k — коефіцієнт твердості, [Н/м];

Δl —величина деформації, [м].

 

Сила тертя

 

 

Fтер — сила тертя, [Н];

μ — коефіцієнт тертя, μ = 1;

N — сила нормального тиску, [Н].

 

Тертя кочення

 

 

Fтер.к — сила тертя кочення, [Н];

R — радіус циліндра, що котиться, [м];

μк — коефіцієнт тертя кочення, [м].

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити