Формули й таблиці

ФІЗИКА

 

МЕХАНІКА

 

ДИНАМІКА

 

Робота, енергія, потужність

 

Робота

 

 

А — механічна робота постійної сили, · м], [Дж];

F — сила, [Н];

S — переміщення, [м];

α — кут між напрямками векторів сили й переміщення

 

Кінетична енергія

Ек - кінетична енергія, [Дж];

m - маса тіла, [кг];

υ - швидкість тіла, [м/с].

 

Теорема про кінетичну енергію

А — робота, [Дж];

ΔEк — зміна кінетичної енергії, [Дж].

 

Потенційна енергія тіла, піднятого над Землею

 

 

Ер — потенційна енергія, [Дж];

m - маса тіла, [кг];

g — прискорення вільного падіння, g = 9,8 м/с2;

h — висота тіла над Землею, [м].

 

Потенційна енергія пружно деформованого тіла

 

 

х = 0 — нульовий рівень

х — величина деформації , [м];

k — коефіцієнт твердості пружини, [Н/м];

li —довжина недеформованої пружини (х = 0), [м].

 

Потенційна енергія гравітаційної взаємодії

 

 

m1.2 — маси матеріальних точок, [кг];

R — відстань між точками, [м];

G — гравітаційна постійна,

 

Закон збереження механічної енергії

Е — повна механічна енергія, [Дж];

Ек — кінетична енергія, [Дж];

Ер — потенційна енергія, [Дж].

 

Потужність

N — потужність, [Дж/c], [Вт];

t час, [с].

 

ККД

η — коефіцієнт корисної дії

Ак — корисна робота, [Дж];

Аз — затрачена робота, [Дж].

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити