Формули й таблиці

ФІЗИКА

 

ГІДРОСТАТИКА Й АЕРОСТАТИКА

 

Тиск

P - тиск, [Н/м2];

F - модуль сили, [Н];

S - площа поверхні, 2].

 

Тиск рідини на дно посудини

 

 

ρ — густина рідини, [кг3];

g — прискорення вільного падіння, g = 9,8 м/с2;

h — висота стовпа рідини, 2].

 

Густина

m — маса тіла, [кг];

V — об’єм тіла, [м3].

 

Сполучені посудини

 

 

h1,2 — висоти стовпів рідин, 2],

ρ1,2 — густина рідин, [кг3].

 

Закон Архімеда

FA — сила Архімеда, [Н];

ρр — густина рідини або газу;

VT — об’єм зануреного тіла;

Vp — об’єм витісненої рідини.

 

Атмосферний тиск

РА =101 кПа = 105 Па

 

Повітроплавання

Fпід — під’ємна сила, [Н];

mKg — вага кулі, [Н].

 

Рівняння Бернуллі

ρgh гідростатичний тиск;

ρυ2/2 гідродинамічний тиск;

Р — тиск, [Па];

υ швидкість течії рідини, /c];

h — висота, [м].

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити