Формули й таблиці

ФІЗИКА

 

МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА

 

Відносна молекулярна маса

Mrвідносна молекулярна маса;

m0 — маса молекули даної речовини, [кг];

m — маса молекули вуглецю, [кг].

 

Кількість речовини

ν — кількість речовини, [моль];

N — число молекул;

Na — число Авогадро, NA = 6,02 · 1023 моль-1.

 

Молярна маса

М — молярна маса, [кг/ моль].

 

Концентрація

n — концентрація молекул, [1/м3] = м-3;

V — об’єм, 3].

 

Маса речовини

m маса речовини, [кг].

 

Число молекул

 

Основне рівняння МКТ

Р — тиск газу, [Па];

2 — середнє значення квадрата швидкості руху молекул, 2/c2];

к — середня кінетична енергія поступального руху молекул, [Дж];

ρ — густина, [кг/м3].

 

Ізопроцеси

 

Рівняння Клапейрона

PV/T = const

P — тиск газу, [Па];

V — об’єм, [м3].

Т — абсолютна температура, [K].

 

Ізотермічний процес

Т = const

Закон Бойля-Маріотта

PV = const

 

 

Ізобаричний процес

Р = const

Закон Гей-Люссака

V/T = const

 

 

Ізохоричний процес

V = const

Закон Шарля

P/T = const

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити