Формули й таблиці

ФІЗИКА

 

ЕЛЕКТРОСТАТИКА

 

Заряд тіла

q — заряд тіла, [Kл];

е — елементарний заряд, [Kл];

N— число електронів;

Np — число протонів.

 

Закон збереження електричного заряду

q1, q2,... qn — заряди взаємодіючих тіл, [Kл].

 

Закон Кулона

F сила електричної взаємодії, [H];

r — відстань між зарядами, [м];

ε0 —електрична постійна, ε0 = 8,85 · 10-12, /м];

k —коефіцієнт пропорційності, k = 9 · 109, [(Н · м2)/Kл].

 

В однорідному діелектрику

ε — діелектрична проникність середовища, величина, що вказує, у скільки разів зменшується сила електростатичної взаємодії в даному середовищі

 

Напруженість електростатичного поля

— напруженість електростатичного поля, [Н/Kл];

— сила, що діє з боку електростатичного поля, [H];

1,2 — напруженість електростатичного поля, створеного відповідним зарядом

 

Поле провідної сфери

 

 

R радіус сфери, [м];

r — відстань до досліджуваної точки поля, [м].

 

Поверхнева густина заряду

σ — поверхнева густина заряду, [Кл/м2];

S — площа поверхні, [м2].

 

Поле рівномірно зарядженої нескінченної площини

 

Потенційна енергія заряду

Wp — потенційна енергія заряду, [Дж].

 

Робота сил електростатичного поля

А — робота сил електростатичного поля, [Дж];

d — переміщення, [м];

ΔWp — зміна потенційної енергії

 

Потенціал

φ — потенціал, [Дж/Кл = B];

φ1, φ2,..., φn — потенціал відповідного поля;

Δφ — різниця потенціалів.

 

Напруга

U — напруга, [B].

 

Електроємність

c – електроємність.

 

Плоский конденсатор

 

S — площа пластини, [м2];

d — відстань між пластинами, [м];

ε0 електрична постійна, ε0 = 8,85 · 10-12, [Ф/м2];

ε — діелектрична проникність

Wp —потенційна енергія, [Дж].

 

Сполучення конденсаторів

 

Паралельне сполучення

 

q1 — заряд на обкладках 1-го конденсатора;

q2 — заряд на обкладках 2-го конденсатора;

q — заряд на обкладках нового конденсатора;

U1 — напруга між обкладками 1-го конденсатора;

U2 — напруга між обкладками 2-го конденсатора.

 

Послідовне сполучення

 

 

U — напруга між обкладками нового конденсатора;

С1 — ємність 1-го конденсатора;

С2 — ємність 2-го конденсатора;

C — ємність нового конденсатора.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити