Формули й таблиці

ФІЗИКА

 

ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

 

Сила струму

І — сила струму, [Кл/с], [A];

Δq — заряд, що проходить через поперечний переріз провідника за час Δt;

q0 заряд вільної зарядженої частинки, [Кл];

n — концентрація носіїв заряду, -3];

— середня швидкість їх упорядкованого руху, /с];

S — площа поперечного перерізу провідника, 2].

 

Електрорушійна сила (ЕПС)

— електрорушійна сила, [Дж/Кл], [B];

Аст — робота сторонніх сил при переміщенні заряду, [Дж];

q — величина заряду.

 

Напруга на ділянці ланцюга

U — напруга на ділянці ланцюга, [Дж/Кл], [B].

 

Закон Ома для ділянки ланцюга

 

 

І — сила струму на ділянці ланцюга, [А];

U — напруга на ділянці ланцюга, [B];

R — опір ділянки ланцюга, [Ом].

 

Опір однорідного лінійного провідника

R — опір однорідного лінійного провідника, [Ом];

ρ — питомий електричний опір, який чисельно дорівнює опору провідника довжиною 1 м і площею поперечного переріза 1 м2, [Ом · м];

S — площа поперечного перерізу провідника, 2];

l — довжина провідника, [м].

 

Сполучення провідників

 

Послідовне сполучення

 

 

I1, I2, I3 — сила струму на кожній ділянці ланцюга;

І — сила струму в ланцюзі;

U1, U2, U3 — напруга кожної ділянки ланцюга.

 

Паралельне сполучення

 

 

U — повна напруга;

R1, R2, R3 — опір кожної ділянки ланцюга;

R — повний опір ланцюга.

 

Робота струму

А — робота електричного струму на ділянці ланцюга за час Δt, [Дж];

U — напруга.

 

Потужність струму

Р — потужність електричного струму, [Дж/с], [Bт];

І — сила струму;

U — напруга.

 

Закон Джоуля-Ленца

Q — кількість теплоти, що виділилася в провіднику за час і при проходженні струму, [Дж];

І — сила струму в провіднику;

R — опір провідника.

 

Закон Ома для повного ланцюга

 

 

r внутрішній опір джерела струму, [Ом].

 

Закон Фарадея (закон електролізу)

 

 

m — маса речовини, що виділилася на електроді, [кг];

q — заряд, що пройшов через електроліт, [Кл];

k — електрохімічний еквівалент, [кг/Кл];

М — молярна маса, [кг/моль];

n — валентність;

е — елементарний заряд , e = 1,6 · 10-19 Кл;

Na — постійна Авогадро, NA = 6,02 · 1023 моль-1.

 

Залежність питомого опору металів й електролітів від температури

ρ — питомий опір, [Ом · м];

ρо —питомий опір при 0°С;

t — температура за шкалою Цельсія;

α — температурний коефіцієнт опору для металів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити