Формули й таблиці

ФІЗИКА

 

ПОСТІЙНИЙ ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ

 

Магнітне поле

 

Сила Ампера

 

 

FА — сила, що діє з боку магнітного поля на провідник зі струмом, [Н];

І — сила струму, [А];

Δl — довжина ділянки провідника, [м];

В — модуль вектора магнітної індукції, [Н/· м)], [Тл];

α — кут між вектором і напрямком струму в провіднику.

 

Модуль вектора магнітної індукції

В — модуль вектора магнітної індукції;

Fmax — максимальне значення модуля сили Ампера, [Н];

Мmах — максимальний обертальний момент, [Н · м];

S — площа витка зі струмом, 2];

n — кількість витків;

r — відстань від провідника до досліджуваної точка поля, [м];

μ0 магнітна постійна, μ0 = 12,56 · 10-7, [Н/А2].

 

Сила Лоренца

 

 

F — сила, що діє з боку магнітного поля на електричний заряд, що рухається, [Н];

υ — швидкість заряду, [м/с];

В — модуль вектора магнітної індукції;

α — кут між векторами і .

 

Магнітна проникність

 

 

— індукція магнітного поля в однорідному середовищі;

μ — коефіцієнт, що характеризує магнітні властивості середовища;

0 — індукція магнітного поля у вакуумі.

 

Магнітний потік

 

 

Ф — магнітний потік, [Тл · м2], [Вб];

Вn — проекція вектора на нормаль до площини площадки;

α — кут між і .

 

Закон електромагнітної індукції (закон Фарадея)

i — ЕРС індукції, [В];

ΔФ — зміна магнітного потоку за час Δt.

 

Індуктивність

L - індуктивність, [Вб/A], [Гн];

I - сила струму.

 

Енергія магнітного поля струму

WM - енергія магнітного поля котушки зі струмом, [Дж];

 

ЕРС самоіндукції

ci - ЕРС самоіндукції, [В].

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити