Формули й таблиці

ФІЗИКА

 

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ Й ХВИЛІ

 

Коливання

 

Формула Томсона

Т — період вільних коливань, [с];

L — індуктивність котушки, [Гн];

С — ємність конденсатора, [Ф].

 

Закон збереження енергії

Ymax — максимальна напруга між обкладками конденсатора, [В];

Іmaх максимальна сила струму, [А].

 

Коливальний контур

 

 

q — заряд у момент часу, [Кл];

qmax амплітуда коливань заряду, [Кл];

ω — циклічна частота, [рад/c];

і — сила струму в момент часу t, [А];

Imaх амплітуда коливань сили струму, [А];

u — напруга в момент часу t, [В];

Umax амплітуда коливання напруг, [В].

 

Діюче значення сили струму

IДspan> - діюче значення сили струму, [А].

 

Діюче значення напруги

UД - діюче значення напруги, [В].

 

Активний опір

 

 

R — активний опір, [Ом];

Р — середня за період потужність, [Вт].

 

Індуктивний опір

 

 

XL - індуктивний опір, [Ом].

 

Ємнісний опір

 

 

XC - ємнісний опір, [Ом].

 

Повний опір

 

 

R - активний опір;

ХC, XL — реактивний опір.

 

Умова резонансу

 

 

 

Tрансформатор

 

 

k > 1 — трансформатор знижувальний;

k < 1 — трансформатор підвищувальний;

U1, U2 — напруга на первинній і вторинній обмотках;

ε1, ε2 — ЕРС первинної й вторинної обмоток;

n1, n2 —число витків у первинній і вторинній обмотках;

k — коефіцієнт трансформації.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити