Формули й таблиці

ФІЗИКА

 

ГЕОМЕТРИЧНА ОПТИКА

 

Закони геометричної оптики

 

Закон відбиття

α = γ

 

 

α — кут падіння;

γ — кут відбиття;

— перпендикуляр до границь розділу двох середовищ.

 

Закон заломлення

 

 

β — кут заломлення.

 

Відносний показник заломлення

n21 - відносний показник заломлення;

υ1, υ2— швидкість світла в даних середовищах, [м/c].

 

Абсолютний показник заломлення

n21 — абсолютний показник заломлення;

с — швидкість світла у вакуумі, c = 2,998 108 м/c.

 

Оптична густина середовища.

Промінь із середовища з більшою оптичною густиною переходить у середовище з меншою оптичною густиною

n1, n2 — показники заломлення кожного середовища.

 

 

Оптична густина середовища.

Промінь із середовища з меншою оптичною густиною переходить у середовище з більшою оптичною густиною

 

 

Граничний кут повного відбиття

 

 

αо — кут падіння, при якому настає повне відбиття світла.

 

Побудова зображення в плоскому дзеркалі

 

 

Зображення предмета в плоскому дзеркалі є уявним

 

Побудова зображення в увігнутому дзеркалі

 

 

Побудова зображення в опуклому дзеркалі

 

 

Проходження світла крізь плоскопаралельну пластинку

 

 

α — зсув променя.

 

Проходження світла крізь трикутну призму

 

 

Якщо немає повного відбиття.

 

При повному відбитті. Застосовується в перископі

 

 

При повному відбитті. Застосовується у відбивачах

 

 

При повному відбитті. Застосовується в біноклях

 

 

Збиральна лінза

F > 0, d > 0

 

 

Розсіювальна лінза

F < 0, d > 0

 

 

Формула лінзи

 

 

d — відстань від лінзи до джерела, [м];

f — відстань від лінзи до зображення, [м];

F — фокусна відстань, [м].

Головна оптична вісь

 

 

Оптичний центр

 

 

Побічна оптична вісь

 

 

Фокус

 

 

Фокусна відстань

 

 

Фокальна площина

 

 

Збільшення лінзи

 

 

Г — збільшення лінзи;

Н — лінійний розмір зображення, [м];

h лінійний розмір предмета, [м].

 

Оптична сила лінзи

D - оптична сила лінзи, [дптр].

Зображення дійсне f > 0.

Зображення уявне f < 0.

 

Промінь, що проходить крізь оптичний центр

 

 

Промінь, паралельний до головної оптичної осі

 

 

Промінь, що проходить крізь фокус

 

 

Зображення точки, що не лежить на головній оптичній осі

 

 

Хід пучка паралельних променів, що йдуть уздовж побічної оптичної осі

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити