Формули й таблиці

ФІЗИКА

 

ЕЛЕМЕНТИ ТЕОРІЇ ВІДНОСНОСТІ

 

Відносність відстаней

l — довжина предмета, що рухається, [м];

l0 — довжина нерухомого предмета, [м];

υ — швидкість руху предмета в даній інерційній системі відліку (ІСВ), [м/c];

с — швидкість світла у вакуумі, с = 2,998 · 108 м/c.

 

Відносність проміжків часу

τ0 — інтервал часу між двома подіями в тій системі відліку часу, де відбулися дві події, [c];

τ — інтервал часу в тій системі відліку, що рухається зі швидкістю відносно нерухомої системи відліку, [c].

 

Релятивістський закон додавання швидкостей

υ1 — швидкість тіла в першій системі відліку;

υ2 — швидкість того самого тіла в другій системі відліку;

υ — швидкість руху першої системи відліку відносно другої системи відліку.

 

Релятивістська динаміка

 

Залежність маси від швидкості

m0 — маса нерухомого тіла, [кг];

m — маса того ж тіла, що рухається зі швидкістю υ, [кг].

 

Імпульс тіла, що рухається

- імпульс тіла, що рухається, [(кг · м)/c];

- сила, що діє на тіло, [Н].

 

Закон взаємозв’язку маси й енергії

ΔЕ — величина зміни енергії, [Дж], 1еВ = 1,6 · 10-19 Дж;

Δm величина зміни маси, [кг].

 

Гіпотеза Ейнштейна

E0 енергія спокою, [Дж];

m0 — маса спокою, [кг];

Е — повна енергія, [Дж];

m — маса, [кг].





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити