Формули й таблиці

ФІЗИКА

 

КВАНТОВА ФІЗИКА

 

Світлові кванти

 

Гіпотеза Планка

Е — енергія кванта (фотона), [Дж];

ν — частота світла, [c-1];

h постійна Планка, h = 6,63 · 10-34 Дж · с.

 

Квантова теорія

m — маса фотона, [кг];

с — швидкість світла у вакуумі, с = 3 · 108 м/c;

р — імпульс фотона , [(кг · м)/c].

 

U3 — замикаюча напруга, [B];

υmax - максимальна швидкість електрона, [м/c];

е — заряд електрона, е = 1,6 · 10-19 Кл;

m маса електрона , m5 = 9,109534 · 10-31 кг.

 

Рівняння Ейнштейна для фотоефекту

 

 

Авих — робота виходу електрона, [Дж];

mυ2/2 — кінетична енергія фотоелектрона.

 

Червона границя фотоефекту

υmin — частота червоної границі фотоефекту, [Гц].

 

Ефект Комптона

 

 

 

λк — комптонівськая довжина хвилі, λк = 2,43 · 10-12 м;

λ’ — довжина хвилі розсіяного рентгенівського випромінювання, [м];

λ хвиля первинного пучка, [м].

 

Тиск світла. Досвід Лебедєва

Р = E/с

Δр = mυ — при поглинанні;

Δр = 2mυ — при відбитт;.

Δр - зміна імпульсу фотона, [(кг · м)/c].

 

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити