Формули й таблиці

ФІЗИКА

 

АТОМНА ФІЗИКА

 

Квантові постулати Бора

 

 

ΔЕ — енергія фотона, [Дж];

Еm, Еn — енергії атома у двох стаціонарних станах, [Дж]; 1еВ = 1,6 · 10-19 Дж.

 

Правило квантування Бора

 

 

m - маса електрона, [кг];

υ - швидкість електрона, [м/c];

R — радіус кругової орбіти, [м];

n — номер енергетичного стану (ціле число).

 

Радіус стаціонарної орбіти

R — радіус стаціонарної кругової орбіти електрона в атомі, що відповідає номеру енергетичного стану (n = 1, 2, 3,...).

 

Спектр поглинання

R - постійна Ридберга, R = 3,29 · 1015 Гц.

 

Будова ядра

А — масове число;

X — позначення хімічного елемента;

Z — число протонів у ядрі, (порядковий номер елемента в таблиці Менделєєва);

N — число нейтронів у ядрі атома.

 

Маса атомного ядра

m — маса атомного ядра, [кг];

q — електричний заряд у поперечному магнітному полі, [Кл];

υ — швидкість електрона, [м/c];

В — індукція магнітного поля, [Тл];

R — радіус кола, [м].

 

Енергія зв’язку атомних ядер

Дефект маси

 

 

ΔЕ — енергія зв’язку, [Дж];

Δm — дефект маси ядра, [кг];

Z — число протонів у ядрі;

N — число нейтронів у ядрі;

mр — маса спокою вільного протона , [кг];

mn — маса спокою вільного нейтрона, [кг];

mядрa — маса покою атомного ядра, [кг].

 

Види радіоактивного розпаду

 

α-розпад

Правило зміщення Z > 82

γ-випромінювання при α-розпаді

 

 

β-розпад (електронний)

Правило зміщення

 

γ-випромінювання при β-розпаді

 

— антинейтрино

 

 

mn =1,6749543 · 10-27 к;

n — нейтрон;

р — протон; mp =1,6726485 · 10-27 кг;

е — електрон; mе =9,109534 · 10-31 кг;

— антинейтрино.

 

Закон радіоактивного розпаду

 

 

 

N — число атомів, що не розпалися, у момент часу t;

N0 — число атомів, що не розпалися, у початковий момент часу;

Т — період напіврозпаду, [c].

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити