Формули й таблиці

ХІМІЯ

 

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

 

Назва класу

Представники класу

Структурна формула

Назва

Вуглеводні

ациклічні

(аліфатичні)

насичені (алкани)

етан

ненасичені

алкени

етен (етилен)

алкіни

етин (ацетилен)

алкадієни

1,3-бутадієн

циклічні

аліциклічні

циклопропан

ароматичні

бензен

Гідроксильні

похідні вуглеводнів

спирти

одноатомні

етанол

двохатомні

1,2-етандіол

(етиленгліколь)

трьохатомні

1,2,3-пропантріол (гліцерин)

феноли

фенол

Етери

диетиловий етер

Альдегіди

 

етаналь

(оцтовий альдегід)

Карбонові

кислоти

одноосновні

етанова (оцтова) кислота

двохосновні

етандіова (щавлева) кислота

Естери

метилацетат (метиловий естер оцтової кислоти)

Жири

тристеарин

Вуглеводи

моносахариди

глюкоза

дисахариди

сахароза

полісахариди

крохмаль, целюлоза

Нітрогеновмісні органічні сполуки

алкіламіни

первинні

метиламін

вторинні

диметиламін

третинні

триметиламін

ариламіни

феніламін (анілін)

амінокислоти

амінооцтова кислота (гліцин)

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити