Формули й таблиці

ХІМІЯ

 

Основні фізико-хімічні величини

 

Назва

Позначення

Формула

Одиниці вимірювання

1

Маса

m

-

кг(г)

2

Атомна одиниця маси

а.о.м.

3

Відносна атомна маса

Аr

-

4

Відносна молекулярна маса

Мr

де і - число атомів у молекулі

-

5

Молярна маса

М

6

Кількість речовини

ν

моль

7

Стала Авогадро

NA

8

Число молекул (атомів)

N

-

9

Об’єм

V

-

10

Густина

ρ

11

Молярний об’єм газу

Vm

12

Відносна густина газу

D

-

13

Об’ємна частка речовини

φ

де і - число речовин у суміші

-

14

Масова частка (елемента в речовині)

ω

де n - число атомів елемента

-

15

Масова частка (речовини в розчині)

ω

-

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити