Формули й таблиці

БІОЛОГІЯ

 

Біологія — комплекс наук про життя. Галузі біології виділяють: за об’єктом дослідження (наприклад, зоологія, ботаніка, мікологія) та за підходом до вивчення різних об’єктів (біохімія, генетика, екологія та ін.).

 

Рівні організації живої природи

 

Молекулярний

Органічні й неорганічні сполуки, що входять до складу організмів

Клітинний

Клітина — основна одиниця життя. Принципову відмінність мають прокаріотична та еукаріотична клітини. У одноклітинних організмів клітинний рівень збігається з організменним

Органно-тканинний

Тканини, органи й системи органів у складі багатоклітинного організму

Організмений

Організм — окрема жива істота, що самостійно взаємодіє з середовищем

Популяційний

Популяція — сукупність особин одного виду, які протягом тривалого часу здатні вільно схрещуватись, даючи плодюче потомство, населяють одну місцевість і відносно відокремлені від інших популяцій того самого виду

Біогеоценотичний

Біогеоценоз — сукупність організмів і середовища їх існування, що пов’язані обміном речовин, енергії та інформації

Біосферний

Біосфера — оболонка Землі, яка виникла й розвивається завдяки діяльності живих організмів

 

Система живої природи

 

 

Неклітинні форми життя

 

 

Віруси —внутрішньоклітинні паразити рослин і тварин. Розмножуються лише всередині клітин інших організмів.

Вірусні хвороби людини: застуда (ГРВІ), грип, віспа, поліомієліт, повітряна віспа, корова краснуха, паротит, СНІД.

Віроїди — інфекційні агенти рослин; складаються із замкненої у кільце РНК, не мають білкової оболонки.

Пріони — інфекційні білки, які переводять нормальні білки тканин у патологічну форму — розвивається губчаста енцефалопатія («коров’ячий сказ»).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити