Формули й таблиці

БІОЛОГІЯ

 

ЦИТОЛОГІЯ

 

Цитологія — наука про будову, функціонування, розмноження та еволюцію клітин різних організмів.

Будова еукаріотичної клітини

Тваринна Рослинна

 

 

Клітинний цикл — існування клітини від поділу до наступного поділу або смерті.

 

 

Основні типи поділу еукаріотичних клітин

Мітоз — головний спосіб поділу.

Утворюються дочірні клітини, які містять хромосомний набір, ідентичний материнській клітині.

Мейоз (поділ дозрівання) — спосіб поділу клітин, за якого число хромосом у дочірніх клітинах удвічі зменшене порівняно з материнською; утворюються чотири генетично різнорідні клітини. Відбувається на певній стадії життєвого циклу у організмів, які мають статеве розмноження —- перешкоджає подвоєнню хромосом у кожному поколінні.

 

 

Сучасна клітинна теорія

Клітинна теорія була сформульована у 1838 p. Т. Шванном, із використанням праць М. Шлейдена; пізніше була доповнена Р. Вірховим та К. Бером.

1. Клітина — елементарна структурна одиниця живого організму (виняток — неклітинні форми життя).

2. Клітини різних організмів подібні за будовою, хімічним складом, проявами життєдіяльності. Різноманітність клітин пов’язана з їхньою спеціалізацією.

3. Клітина — цілісна система, що складається зі спеціалізованих взаємопов’язаних компонентів.

4. Клітини розмножуються шляхом поділу; йому передує реплікація ДНК.

5. Багатоклітинні організми — це складні комплекси клітин, які об’єднані у тканини та органи.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити