Формули й таблиці

ІНФОРМАТИКА


Інформатика — це наука, що вивчає структуру й загальні властивості інформації, а також питання, пов’язані з її збором, зберіганням, пошуком, переробкою, перетворенням, розподілом і використанням у різних сферах діяльності.

Комп’ютер — це складний програмно-апаратний комплекс, роботу якого можна поділити на три основні кроки: одержання на вході якоїсь дискретної інформації; обробка її на основі команд (програма) і даних, що зберігаються в його пам’яті; вивід результату. Таким чином, комп’ютер можна поділити на кілька основних функціональних частин:

- арифметико-логічний пристрій (Arithmetic Logical Unit);

- пристрій уведення й виводу (Input/Output);

- пам’ять (Memory) і блок керування.

Зазвичай АЛП і блок керування поєднуються в одному пристрої — центральному процесорі (Central Processor Unit).

Поширені комп’ютери типу IBM PC улаштовані за принципом відкритої архітектури. Це означає, що в будь-який момент часу конфігурація комп’ютера може бути змінена й доповнена за допомогою установки нового обладнання. Спілкування користувача з комп’ютером відбувається за допомогою пристроїв уведення/виводу, а саме дисплея і клавіатури, яка називається консоллю. Вважається, що система очікує уведення інформації з клавіатури й виводить свої дані на дисплей. Різні компоненти комп’ютера, такі як процесор, оперативна пам’ять, інтерфейсні мікросхеми, адаптери й контролери, розташовуються на об’єднувальній «материнській» платі. Всі вони підключені до системної шини — магістральної мережі електронних провідників, що пов’язують різні пристрої комп’ютера. Таким чином, системна шина пов’язує процесор, оперативну пам’ять і пристрої уведення/виводу. Фізично системна шина також знаходиться на материнській платі, й сигнали, що передаються по ній, ідуть до всіх підключених пристроїв. Підключені до системної шини пристрої за сукупністю сигналів визначають доступні, для яких призначена певна інформація. Після цього відповідні пристрої взаємодіють відповідно до протоколу обміну даними.

Пристрої уведення/виводу (клавіатура, миша, монітор, принтер і т. ін.) призначені для забезпечення взаємодії комп’ютера із зовнішнім середовищем (у т. ч. з людиною).


Пам’ять комп’ютера

Внутрішня пам’ять

Зовнішня пам’ять

Оперативна пам’ять

ОЗП

Постійна пам’ять

ПЗП (BIOS)

Кеш-пам’ять

USB Flash disk

Жорсткі диски

Гнучкі диски

Лазерні /компакт

Інші

накопичувачі


Деякі важливі спеціальні комбінації клавіш (клавіші натискаються одночасно)


Клавіша

Призначення

Ctrl+Alt+Del

Перезавантаження DOS (Завершити завдання в Windows), дозволяє зробити м’який перезапуск комп’ютера при «зависанні» програми

Ctrl+Break

Припинення програми

Alt+F4

Припинення програми

Ctrl+C

Копіювати в буфер обміну

Ctrl+X

Вирізати в буфер обміну

Ctrl+V

Вставити з буфера обміну

Ctrl+Z

Скасувати дію

Alt+Tab

Перейти з вікна у вікно


Стандартний комплект ПК — це монітор, системний блок й клавіатура з мишею. До сучасного стандартного складу системного блоку входять:

— материнська плата;

— центральний процесор (з інтегрованим математичним співпроцесором і кешем);

оперативна пам’ять;

жорсткий диск;

відеоадаптер;

дисковід,

CD -дисковід;

аудіоадаптер;

блок живлення.


Комп’ютер може бути оснащений додатковими пристроями:

зовнішні

внутрішні

- принтер

- сканер

- зовнішній модем

- графічний планшет,

- мультимедіа апаратура (колонки, джойстик, web -камера й ін.)

- відеоакселератор

- мережний адаптер

- тв-тюнер

- інші плати розширення (додаткові USB і FireWire інтерфейси, RadioEthernet і BlueTooth адаптери, SCSI пристрої)


Мінімальна одиниця подання інформації в пам’яті комп’ютера — біт — може набувати значення або нуля, або одиниці. З 8 біт складається байт, який комп’ютери обробляють як єдине ціле.


Назва

Позначення

Кількість

біт

байт

Байт

Byte

8

1

Кілобайт

KiloByte

8 192

1024

Мегабайт

MegaByte

8 388 608

1048576

Гігабайт

GigaByte

8 589 934 592

1078741824

Терабайт

TeraByte

8. 796 093 022 208

1099511627776


Назва

Число біт

Число можливих значень

Біт

1

2

Байт

8

256

Системи числення та їхнє використання


У повсякденному житті ми користуємося 10-ою системою числення. У ній усього 10 цифр: від 0 до 9. Однак існує безліч систем числення й деякі з них застосовуються в комп’ютерній техніці. Наприклад, двійкова система числення включає всього дві цифри 0 й 1, що дозволяє представити (закодувати) будь-яку інформацію (числа, текст, малюнки). А ще двійкове кодування легко реалізується технічно, тобто електронні схеми для обробки двійкових кодів можуть перебувати тільки в одному із двох станів: є сигнал (1) / немає сигналу (0). Так само існують вісімкова (від 0 до 7) і шістнадцяткова (від 0 до F) системи числення, які є дуже зручними при написанні програм, тому що дуже легко переводяться з однієї в іншу.


Десяткова

Двійкова

Вісімкова

Шістнадцят

кова

1

2

3

4

0

0

0

0

1

1

1

1

2

10

2

2

3

11

3

3

4

100

4

4

5

101

5

5

6

110

6

6

7

111

7

7

8

1000

10

8

9

1001

11

9

10

1010

12

А

11

1011

13

В

12

1100

14

С

13

1101

15

D

14

1110

16

Е

15

1111

17

F

16

10000

20

10

17

10001

21

11

18

10010

22

12

19

10011

23

13

20

10100

24

14

21

10101

25

15

22

10110

26

16

23

10111

27

17

24

11000

30

18

25

11001

31

19

26

11010

32

27

11011

33

28

11100

34

1C

29

11101

35

ID

30

11110

36

IE

31

11111

37

IF

32

100000

40

20

127

1111111

177

7F

255

11111111

377

FF

65 535

1111111111111111

177777

FFFF

4 294 967 295

1111111111111111

1111111111111111

37777777777

FFFFFFFF


Щоб із числа в довільній системі числення отримати його подання в іншій (наприклад, десятковій — звичній людині) системі, необхідно підсумувати степені числа вихідної системи числення. Наприклад, число A7F 16 = А 162 + 7 161 + + F 160 = 10 · 256 + 112 + 15 = 268710 або 1011012 = 1 · 25 + + 0 · 24 + 1 · 23 + 1 · 22 + 0 · 21 + 1 · 20 = 32 + 8 + 4 + 1= 4510.

Розглянемо тепер алгоритм перекладу числа з десяткової у двійкову систему числення:

1. Розділити число на 2, зафіксувати залишок (0 або 1) і частку.

2. Якщо залишок не дорівнює нулю, знову розділити його на 2.

3. Якщо частка дорівнює нулю, записати всі отримані залишки, починаючи з останнього, зліва на право. Переведемо число 21510 у двійкову систему числення

Результат 21510 = 11101011

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити