Формули й таблиці

ІНФОРМАТИКА

Файли та їхні розширення


Робота з файлами

Файл — це іменована область пам’яті на диску, зі змістом якої Операційна Система може працювати як з єдиним цілим. Кожен файл обов’язково має складатися з трьох частин — шляху, назви й розширення. Наприклад: «С:\WINDOWS\notepad.exe». Тут «C:\WINDOWS» — шлях, «notepad» — назва, «ехе» — розширення. Значимо також, що на відміну від шляху або назви файлу розширення може бути порожнім, тобто не містити символів, або бути відсутнім зовсім. Наприклад: «C:\myfile.» — файл із порожнім розширенням, а «C:\Myfile» без розширення. На будь-якому диску, згідно з правилами MS DOS і Windows, завжди один каталог — кореневий, — якого не має ні в якому іншому каталозі. Каталоги створено для упорядкування зберігання файлів. Підкаталоги, що розташовані в кореневому каталозі, називаються каталогами І рівня. Їхні підкаталоги — другого й т.д. В ОС DOS або Windows 9х використовується файлова система FAT12/FAT16/FAT32 (File Allocation Table), в Windows NT, 2000, XP — NTFS (New Technology File System) — ext2, ext3.


Розгляньмо найбільш популярні розширення файлів.


Вихідні тексти програм

Розширення

Опис

ASM

Assembler

BAS

Basic

С

C

СОВ

Cobol

СРР

C++

FOR

Fortran

PAS

Pascal

PRG

FoxPro

XML

Extensible Markup Language


Виконуючі файли

Розширення

Опис

COM (COMmand)

Частіше використовується для системних завантажень і невеликих користувальницьких програм

EXE (EXEcute)

Звичайний виконуючий файл


Системні

Розширення

Опис

ВАТ (Batch)

Пакетний файл виконання списку команд

CFG (ConFiGure)

Конфігураційний

INI (INItialization)

Ініціалізації

DLL (Dynamic-Link Library)

Динамічна бібліотека компонентів

LOG (LOGin)

Журнал

REG (REGistry)

Ключі реєстру

SYS (SYStem)

Системні настроювання/drivers

INF (INFormation)

Інформація про драйвер устаткування


Текстові документи

Розширення

Опис

DOC (DOCument)

Файл документа у форматі програми

RTF (Rich Text Format)

Microsoft Word

TXT(TeXT)

Простий текстовий документ

BAK (BAKe)

TMP (TeMPorary)

Тимчасові файли програм

PDF (Package Definition File)

Файл документа у форматі програми Adobe Acrobat

XLS (excel Sheet)

Електронна таблиця у форматі програми Microsoft Excel

MDB (Microsoft Data Base)

База даних у форматі програми Microsoft Access


Графічні

Розширення

Опис

ANI(ANImation)

Відображає анімацію курсору

ART

Нерухомі фотознімки

Bmp (BitMa)

Нестислі зображення Windows

CUR(CURsor)

Курсор Windows

DCX (Multiple-page PCX)

Багатосторінкові РСХ-файли

DJV (DJVu)

Фотографія

JEMF (Enhanced Metafile Format)

Метафайл1 Windows-32

EPS (Encapsulated PostScript)

Який містить зображення типу TIFF

FPX (FlashPi)

Файли підтримки високого дозволу

GIF (Graphics Interchange Format)

Одиночний або анімований (багатосторінковий) стандартів «87а» й «89а»

ICO (ICOn)

Іконка Windows

IFF (Amiga Interchange File Format)

Зображення без підтримки анімації

JPG, JPEG (Joint Photography Experts Group)

Стисле зображення

PBM (Portable BitMap)

BMP «мобільного» формату

KDC, PCD (Kodak PhotoCD)

Використовуються на компакт-дисках з фотографіями

PCX (ZSoft Publisher’s Paintbrush pi)

Статичне зображення

PCT, PIC (Softimage Pictures)

Статичне зображення

PNG (Portable Network Graphics)

Графіка, стиснута для швидкої передачі по мережі

PPM (Portable PixMap)

Зображення

PSD (Photoshop Document)

Документ, створений в Adobe Photoshop

QTIF, GFI

Зображення у форматі програми QuickTime

RAS (Sun RASter)

Нестисле статичне зображення

TGA (TarGA)

Статична графіка

TIFF (Tag Image File Format)

Професійний формат зберігання зображень

WBMP (Wireless BitMa)

«Мобільний» формат BMP

WMF (Windows Metafile Format)

Метафайл Windows 3.x

1 Метафайл — це файл, що застосовується для створення зображень, які б не залежали від «заліза». Ці файли містять команди GDI (General Data Interface), які використовуються при його генерації.


Мультимедійні файли

Розширення

Опис

AVI (Audio-Video Interleaved)

Файли, що містять відео-дані

M1V, MP2, MPA, МРЕ, MPV2, MPEG, MPG (Motion Pictures Experts Group)

DIV, DIVX

DAT

ASF (Active Streaming File)

VOB

MOV (Quick Time Movie)

RMI, MID, MIDI (Musical Instrument Diqital Interface)

Музичний файл із зазначенням інструментів, нот, їхньої довжини й гучності

SWF

Ролик у форматі програми Macromedia Flash

AIF, AIFC, AIFF (Audio Interchange File Format)

Файли, що містять аудіо-дані

WAV

MP3 (MPEG Layer III)

WMV (Windows Metafile)

OGG (Ogg Vorbis)

ASX

WFV

SND


Архіви

АСЕ

RAR

ARJ

TAR

САВ

TGZ

GZ

UU

LHA

ZIP

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити