Формули й таблиці

ІНФОРМАТИКА

 

Основні оператори мови Поскаль

 

Опис

Синтаксис

Примітка

умовний

if вираз-умова оператор1;

else оператор2

Вираз має бути скалярним і не мати арифметичного типу або типу покажчика. Припустима також скорочена форма оператора умови. У ній опускають фрагмент «else оператор2»

переривання циклів і перемикачів

break

Безумовне переривання циклу або вихід з перемикача

перемикач

switch вираз case вираз1: оператор!.;

case вираз2: оператор2;

case вираз3: оператор3;

case вираз: оператор; default: оператор

}

Оператор передає керування операторові, вираз якого збігається з початковим перемикаючим виразом. Всі case- вирази мають бути константними. Якщо значення перемикаючого виразу не збігається з жодним константним виразом, то керування передається default операторові. Мітки case не змінюють послідовності виконання операторів, тому при необхідності виконання тільки однієї з умов варто скористатися оператором break.

цикл із передумовою

while вираз-умова оператори

Повторює виконання операторів до тих пір, поки дійсний вираз-умова. Якщо вираз-умова недійсний, оператори не виконуються жодного разу

цикл із ітерацією

for (початкові_значення; умови_виконання; вираз) оператори

Початкові_значення — послідовність різних визначень і описів, розділених комами, що обчислюються один раз при вході в цикл, умова_виконання визначає, буде виконуватися цикл чи ні. За його відсутності цикл виконується завжди. Вирази виконуються на кожній ітерації після виконання операторів.

цикл із після-умовою

do оператори while вираз-умова

Повторює виконання операторів до тих пір, поки дійсний вираз-умова. Якщо вираз-умова недійсний, оператори виконуються один раз.

перехід

goto мітка

Переходить на зазначену мітку з обмеженням: заборонено перестрибувати через описи, що містять ініціалізацію об’єктів. При цьому загальноприйнятим правилом є цілковита відмова від використання цього оператора.

перехід у циклі

continue

завершується поточна ітерація і починається перевірка умови подальшого продовження всього циклу.

вихід з функції

return вираз

Вихід з функції (у тому числі й основний). Вираз повертається як результат її роботи.

 

Для універсального опису алгоритмів застосовують блок-схеми.

 

Початок або кінець алгоритму

Організація розгалужень

Обчислення за формулами

Введення/вивід даних

 

Наприклад:

розв’язання квадратного рівняння виду ах2 + bх + с = 0 (а 0) у вигляді блок-схеми:

 

 

Приклади програми «Hello World» на Сі і Паскалі, що виводить на екран повідомлення й коректно завершується.

 

c

#indude<stdio.h>// підключення бібліотеки (яка містить функцію виводу на екран)

int main() // основна функція програми

{

printf(«Пpивіт, світе!\п»); // вивід на екран

return 0; // нормальне завершення програми

}

Pascal

program HelloWorld; {заголовок програми}

 

begin {початок тіла програми}

Writeln (‘Привіт, світе!’); {процедура виводу тексту}

end. {кінець програми}

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити