Економіка - Великий довідник школяра - 2019

Основні поняття ринкової економіки
Конкуренція та структура ринку

Конкуренція — суперництво між учасниками ринкових відносин за найкращі умови виробництва, купівлі та продажу товарів. У ринковій економіці конкуренція виконує такі функції:

•  зрівнює попит і пропозицію;

•  формує ринкові ціни;

•  стимулює зниження витрат виробництва;

•  забезпечує суверенітет споживача;

•  стимулює науково-технічний прогрес;

•  сприяє поліпшенню якості та асортименту продукції.

Конкуренція є регулятором ринкової економіки, вона змушує фірми використовувати найефективніші методи виробництва.

Структура ринку характеризує умови, у яких відбувається конкуренція (схема 7).

Закони України «Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності» (1992 р.) та «Про Антимонопольний комітет України» (1993 р.) спрямовані на усунення монопольних ситуацій. Законодавство України визнає фірму монополістом, коли її частка на ринку певного продукту перевищує 35 %. У багатьох країнах світу діють спеціальні державні органи, які стежать за дотриманням норм антимонопольного законодавства.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити