Економіка - Великий довідник школяра - 2019

Національна економіка
Приклади розв’язування Задач - Економічний цикл - Валовий національний продукт та способи його розрахунку

Для розв’язання задачі 1 необхідно знати:

✵ ВВП (валовий внутрішній продукт) можна розрахувати методом витрат і методом доходів:

✵ при розрахунку ВВП не враховуються: державні трансферти (пенсії, допомоги, стипендії); фінансові операції на ринку цінних паперів (купівля-продаж акцій, облігації); вторинна купівля-продаж; неринкові операції (товари, вироблені для власного споживання), приватні трансферти.

Задача 1

Використовуючи дані наведеної таблиці, визначте двома методами ВВП і НД (валовий внутрішній продукт і національний дохід).

Розв’язання

1)  ВВП за методом витрат дорівнює

  С(6500) + I(800 + 1000) + G(2800) + X(2200 – – 3300) = 10 000 грош. од.;

I — валові інвестиції = чисті інвестиції + + амортизація.

2)  ВВП за методом доходів дорівнює

  W(4500) + R(500) + i(900) + (200 + 300 + + 400 + 600) + A(1000) + Tn(1600);

  π = прибуток від приватної власності + корпоративний прибуток (податок на прибуток корпорацій + нерозподілений прибуток + дивіденди);

ВВП = 10 000 грош. од.

3)  НД = ВВП – АTn;

  НД = 10 000 – А(1000) – Tn(1600) = = 7400 грош. од.

Для розв’язання задачі 2 необхідно знати:

✵ економічний ріст країни найточніше визначається темпами зростання (приросту) реального ВВП на душу населення;

✵ номінальний ВВП — річний обсяг кінцевих товарів і послуг, виражений у поточних цінах;

✵ реальний ВВП — річний обсяг кінцевих товарів і послуг, виражений у постійних (базових) цінах;

✵ дефлятор ВВП = .

Задача 2

Співвідношення обсягів виробництва споживчих та інвестиційних благ дорівнює 4 : 1. Номінальний ВВП за два роки збільшився на 30 %, вартість споживчого кошика зросла на 20 %, а інвестиційні товари й послуги подорожчали в 1,4 разу. Які середньорічні темпи економічного росту країни?

Розв’язання

Темпи економічного росту визначаються темпами росту реального ВВП.

;

.

Знаходимо дефлятор ВВП:

Дефлятор ВВП = IP (споживчих товарів) • частку споживчих товарів + IP (інвестиційних товарів) • частку інвестиційних товарів.

Qспожив. тов : Qінвестиц. тов = 4 : 1.

Отже, частка споживчих товарів дорівнює , або 0,8, а частка інвестиційних товарів дорівнює , або 0,2;

дефлятор ВВП = 1,2 • 0,8 + 1,4 • 0,2 = 1,24;

індекс реального ВВП = ;

індекс економічного зростання за два роки дорівнює 1,048;

середньорічний темп зростання дорівнює .

Відповідь: у середньому за рік реальний ВВП збільшувався на 2,4 % — це темпи приросту.


Personalised Essay Writing Service for You

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити