Економіка - Великий довідник школяра - 2019

Вступ до економічної теорії
Приклади розв’язування Задач

Для розв’язання задачі 1 необхідно знати:

•  обмеженість ресурсів визначає необхідність альтернативного вибору їх використання як на рівні фірми, так і на рівні державної політики;

•  альтернативна вартість вибору (вартість втрачених можливостей) — це вартість найкращої (після обраної) альтернативи, від якої необхідно відмовитися при даному виборі;

•  крива виробничих можливостей (КВМ) — це безліч альтернатив поєднання виробництва двох товарів при повному використанні обмежених ресурсів;

•  будь-яка точка на КВМ характеризує ефективне виробництво. Точка на площині, обмеженій КВМ,— неефективне виробництво;

•  класичний вигляд КВМ, що відбиває чинність закону зростання альтернативних витрат,— це опукла крива (рис. 6);

Рис. 6

•  за КВМ можна визначити альтернативну вартість товару;

•  альтернативна вартість (АВ) однієї одиниці товару А — це кількість товару Б, виробництво якого скорочують для додаткового виробництва однієї одиниці товару А.

Задача 1

У першому цеху за день можна виготовити 150 кг печива або 220 кг вафель, у другому — 180 кг печива або 200 кг вафель.

1) Побудувати криву виробничих можливостей фабрики; 2) визначити альтернативну вартість виробництва 1 кг печива, якщо виробляється 380 кг вафель; 3) представити графічно АВ виробництва останніх 50 кг печива; 4) визначити точки ефективного та неефективного виробництва.

Розв’язання

1)  Шкала виробничих можливостей

Крива виробничих можливостей має такий вигляд.

Рис. 7

2)  Виробництво 380 кг вафель потрапляє на відрізок CD кривої. Знаходимо альтернативну вартість 1 кг.

  Печива вироблено

С(220 В, 180 П) → D(420 В, 0 П).

При збільшенні виробництва вафель на 200 кг втрати печива складають 180 кг.

АВ 1 кг .

3)  Графічно представимо відрізок на осі виробництва вафель, що характеризує зниження виробництва даного товару при збільшенні виробництва печива від 280 до 330 кг (останні 50 кг) — це відрізок MN.

4)  Точки A, C, D на КВМ відповідають ефективному виробництву. Точка В характеризує неповне використання ресурсів.

Для розв’язання задач 2 і 3 необхідно знати:

•  ефективність — стан економіки, за якого збільшення обсягів виробництва одного товару може відбутися тільки за рахунок зниження обсягів виробництва іншого;

•  продуктивність праці — кількість товарів і послуг, вироблених одним працівником за одиницю часу;

•  інтенсивність праці — зворотний показник продуктивності, що виражається витратами часу на виробництво одиниці продукції;

•  продуктивність можна збільшити за рахунок спеціалізації, інвестицій у капітальні ресурси і людський фактор;

•  зміна продуктивності праці аналізується за допомогою індексного методу (індекс I показує, як змінюється величина, що вимірюється);

•  ,

  де IQ — зміна обсягу виробництва, що дорівнює відношенню ; IL — зміна кількості працівників;

•  показники росту і приросту продуктивності праці математично відрізняються на 1:

  Іросту = Іприросту + 1;

•  якщо необхідно визначити зміну продуктивності праці за кілька періодів часу, то знаходимо індекси за кожний період, вважаючи попередній базовим, а потім перемножуємо індекси;

•  якщо аналізується продуктивність праці по одному товару в обсягах виробництва, то ціни на даний товар не враховуються;

•  якщо виробляється кілька товарів, то обсяг виробництва аналізується у вартісному виразі в такий спосіб: QAPA + QCPC.

Задача 2

У перший рік після реконструкції підприємства продуктивність праці збільшилася на 15 % і вироблялося 25 виробів одним робітником за годину. На другий рік відбулися такі зміни: робітник став виробляти 24 вироби за годину, а кількість працівників за рік скоротилася на 1/3. Як змінилася продуктивність праці за два роки?

Розв’язання

Ізаг = І1 • І2;

(зміна продуктивності праці за перший рік);

;

IQ (зміна обсягу виробництва)

;

; ;

Ізаг = 1,15 • 1,5 = 1,725.

Відповідь: за два роки продуктивність праці збільшилася на (1,725 – 1) ×× 100 %=72,5 %; Іросту продукт. пр == 1,725; Іприросту = 0,725.

Задача 3

У перший рік на підприємстві вироблялося 20 одиниць товару А за ціною 5 грн за штуку і 30 одиниць товару Б за ціною 7 грн; другого року стали виробляти 35 одиниць товару Апо 6 грн за штуку і 20 одиниць товару Б по 6 грн. За цей період відбулося скорочення працівників підприємства на 5,5 %. Як змінилася продуктивність праці?

Розв’язання

Продуктивність розраховується у вартісному виразі:

;

;

;

.

Відповідь: продуктивність праці зросла в 1,12 разу, або на (1,12 – 1) • 100 = 12 %; Іросту = 1,12; Іприросту = 0,12.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити