Англійська мова - Великий довідник школяра - 2019

The Verb. Дієслово
The Gerund Герундій

В англійській мові існує така частина мови, якої немає в українській. Це — герундій (The Gerund). Він має властивості іменника та дієслова.

Форми герундія

Active

Passive

Simple

preparing

being prepared

Perfect

having prepared

having been prepared

Simple Gerund Active та Passive означає дію, яка відбувається одночасно з дією, вираженою у реченні дієсловом-присудком в теперішньому, минулому або майбутньому часі:

My friend dreamed of becoming a doctor. (Мій друг мріяв стати лікарем.)

Perfect Gerund Active та Passive означає дію, яка передує дії, вираженій у реченні дієсловом-присудком:

I remember having been congratulated by my friends. (Я пам’ятаю, як мене привітали мої друзі.)

Герундій разом з іменником чи присвійним займенником, які стоять перед ним та означають носія дії, утворюють герундіальний зворот, який передає самостійну думку: I remember my friends having congratulated me then. (Я пам’ятаю, що мої друзі привітали мене тоді.)

Конструкція to be worth + Gerund перекладається українською, як «варто щось зробити»: The book is/isn’t worth reading. (Книжку варто/не варто читати.)


Help with assignments by Writix

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити